Profesjonalne rozwiązania systemów CCTV

Marka Computar

Marka Computar

Jeśli Twój system wymaga doskonałej jakości obrazu, wybierz markę Computar. CBC Group w optyce jest pionierem. Pierwszy obiektyw CCTV firma wyprodukowała w 1974 roku i od ponad 40 lat wyznacza standardy, wciąż plasując się w ścisłej światowej czołówce. Obiektywy Computar cechuje solidność, wysoka jakość oraz nadzwyczajna precyzja wykonania. Szeroka oferta produktowa zawiera obiektywy do zastosowań w systemach CCTV, automatyce przemysłowej oraz wielu innych aplikacjach. Bez względu na to, jak bardzo specyficzne są Twoje potrzeby, w ofercie Computar na pewno znajdziesz obiektyw, który im sprosta. CBC Group wsłuchuje się w potrzeby swoich Klientów. Firma inwestuje w badania, dalszy rozwój techniczny oraz wciąż udoskonala dystrybucję wierząc, że zastosowanie doskonałej optyki ma kluczowe znaczenie, bez względu na aplikację, w której pracuje. W ofercie Computar znajdują się obiektywy dedykowane do CCTV, ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) oraz Machine Vision (Automatyka Przemysłowa).

Lista dostępnych obiektywów na stronie:

http://cbcpoland.prohost.pl/katalog/obiektywy

  Szanowni Państwo,

  w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.

  W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację dotyczącą naszej polityki prywatności, o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.1.

   

  Administrator danych

  Administratorem danych osobowych klientów jest Atom Service Krzysztof Gondek Sp. J. z siedzibą w Gdyni przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców 11, NIP 5862172345 REGON 220248356, reprezentowana przez

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła. Dodatkowo, dane osobowe są przetwarzane w celach:

  1. dochodzenie lub obrona przed ewentualnmi roszczeniami cywilnoprawnymi;
  2. podatkowych i rozliczeniowych.

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Administrator przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Klienta informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

  3.

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta, pozyskanych przez Administrator w celu obsługi składanych zapytań jest podjęcie działań przed zawarciem: umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta, pozyskanych przez Administrator celem realizacji: umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4.

  Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe

  Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej;
  2. firmom świadczącym usługi marketingowe;
  3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego;
  4. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  Okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe:

  1. pozyskane w związku ze składanymi zapytaniami, przez okres 30 dni.
  2. pozyskane w związku z zawartej umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;
  3. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe;

  6.

  Prawa Klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Każdy Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła, a w zakresie, na który została wyrażona zgoda – posiada również prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie administratora – ul. II Morskiego Pułku Strzelców 11, 81-661 Gdynia. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro@atom-service.pl

   

  7.

  Uprawnienie do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego

  Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

  8.

  Wymóg podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numery telefonu adresu email jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła.

  Ponadto brak podania danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email w przypadku składania zapytań uniemożliwi Administratorowi udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

  9.

  Profilowanie danych osobowych

  Administrator nie dokonuje profilowania.