Profesjonalne rozwiązania systemów CCTV

Marka Videotec

Marka Videotec

Uzupełnieniem oferty CBC Group są produkty włoskiej firmy VIDEOTEC. Kontakty biznesowe z włoskim partnerem trwają nieprzerwanie niemal od powstania polskiego oddziału CBC Group. CBC Group należy do partnerskiego programu VIDEOTEC EXECUTIVE CLUB dzięki czemu może zaoferować swoim Klientom dostęp do doskonałych produktów, specjalną politykę rabatową oraz wsparcie projektowe przed i po-sprzedażowe. W ofercie Videotec znajdują się specjalistyczne rozwiązania dedykowane sektorom t.j.: transport i ruch drogowy, sektor morski, Offshore i Onshore, przemysł energetyczny oraz Oil&Gas. Bogata oferta produktowa obejmuje rozwiązania dedykowane dla środowisk o wysokich temperaturach lub szczególnie surowych warunkach klimatycznych. Na ofertę Videotec składają się: specjalistyczne kamery i jednostki PTZ oraz obudowy do kamer, w tym przeciwwybuchowe i ze stali nierdzewnej; oświetlacze podczerwieni; telemetria oraz urządzenia do zarządzania Video.Rozwiązania Videotec to synteza wysokiej wydajności, łatwości instalacji, trwałości i solidności.

http://cbcpoland.prohost.pl/katalog/videotec

  Szanowni Państwo,

  w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.

  W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację dotyczącą naszej polityki prywatności, o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.1.

   

  Administrator danych

  Administratorem danych osobowych klientów jest Atom Service Krzysztof Gondek Sp. J. z siedzibą w Gdyni przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców 11, NIP 5862172345 REGON 220248356, reprezentowana przez

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła. Dodatkowo, dane osobowe są przetwarzane w celach:

  1. dochodzenie lub obrona przed ewentualnmi roszczeniami cywilnoprawnymi;
  2. podatkowych i rozliczeniowych.

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Administrator przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Klienta informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

  3.

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta, pozyskanych przez Administrator w celu obsługi składanych zapytań jest podjęcie działań przed zawarciem: umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta, pozyskanych przez Administrator celem realizacji: umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4.

  Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe

  Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej;
  2. firmom świadczącym usługi marketingowe;
  3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego;
  4. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  Okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe:

  1. pozyskane w związku ze składanymi zapytaniami, przez okres 30 dni.
  2. pozyskane w związku z zawartej umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;
  3. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe;

  6.

  Prawa Klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Każdy Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła, a w zakresie, na który została wyrażona zgoda – posiada również prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie administratora – ul. II Morskiego Pułku Strzelców 11, 81-661 Gdynia. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro@atom-service.pl

   

  7.

  Uprawnienie do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego

  Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

  8.

  Wymóg podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numery telefonu adresu email jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła.

  Ponadto brak podania danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email w przypadku składania zapytań uniemożliwi Administratorowi udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

  9.

  Profilowanie danych osobowych

  Administrator nie dokonuje profilowania.