O nas

Spółka Atom Service Sp. J. specjalizuje się w systemach zabezpieczenia technicznego obiektów o podniesionym ryzyku. Jesteśmy autoryzowanym dealerem firmy CBC Poland Sp. z o.o. oddziału międzynarodowego koncernu CBC Group produkującego urządzenia CCTV marki GANZ i COMPUTAR. Posiadamy koncesję MSWiA Nr L-0185/06. Atom Service powstał w 2006 roku, zespół projektowy i wykonawczy oraz nadzór mają swoje korzenie w Agencji Technicznej i Osobowej Ochrony Mienia Atom sp. z o.o. działającej w latach 1990-2006. Wieloletnie doświadczenie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji potwierdzają najwyższy standard naszych usług świadczonych zgodnie z oczekiwaniami klientów. Wiarygodność firmy Atom Service potwierdzają kontrahenci systematycznie korzystający z naszych usług, a także przyznane autoryzacje od renomowanych firm.

Dysponujemy

 • Koncesją MSWiA Nr L-0185/06
 • Projektantami z uprawnieniami S.A.-4
 • Zespołem pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • Projektantami i szefami grup wykonawczych po ukończonym kursie Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych
 • Pracownikami z uprawnionymi do dostępu do informacji niejawnych (klauzule poufne, zastrzeżone)
 • Wyposażeniem sprzętowym i oprogramowaniem umożliwiającym wykonywanie zadań z branży security

Nasze autoryzacje to m.in.:

 • TECHOM
 • Siemens - wszystkie systemy z dziedziny zabezpieczeń
 • CBC (GANZ , Computar)
 • Vesda
 • Szerszeń
 • Polon Alfa
 • D-max

Certyfikaty i szkolenia

Certyfikat Firma Godna Zaufania
Certyfikat Firma Godna Zaufania
Certyfikat Computar i Ganz
Certyfikat Computar i Ganz
Certyfikat Ganz dla Jerzego Czyża
Certyfikat Ganz dla Jerzego Czyża
Certyfikat Ganz dla Artura Gondka
Certyfikat Ganz dla Artura Gondka
Certyfikat Ganz dla Krzysztofa Gondka
Certyfikat Ganz dla Krzysztofa Gondka
Szkolenie Simens
Szkolenie Simens

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację dotyczącą naszej polityki prywatności, o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.1.

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych klientów jest Atom Service Krzysztof Gondek Sp. J. z siedzibą w Gdyni przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców 11, NIP 5862172345 REGON 220248356, reprezentowana przez

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła. Dodatkowo, dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. dochodzenie lub obrona przed ewentualnmi roszczeniami cywilnoprawnymi;
 2. podatkowych i rozliczeniowych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Administrator przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Klienta informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

3.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta, pozyskanych przez Administrator w celu obsługi składanych zapytań jest podjęcie działań przed zawarciem: umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta, pozyskanych przez Administrator celem realizacji: umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.

Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej;
 2. firmom świadczącym usługi marketingowe;
 3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego;
 4. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku ze składanymi zapytaniami, przez okres 30 dni.
 2. pozyskane w związku z zawartej umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;
 3. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe;

6.

Prawa Klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła, a w zakresie, na który została wyrażona zgoda – posiada również prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie administratora – ul. II Morskiego Pułku Strzelców 11, 81-661 Gdynia. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro@atom-service.pl

 

7.

Uprawnienie do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego

Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numery telefonu adresu email jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy o świadczenie usług drukowania, wykonywania reklam, projektów graficznych i sprzedaży szkła.

Ponadto brak podania danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email w przypadku składania zapytań uniemożliwi Administratorowi udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

9.

Profilowanie danych osobowych

Administrator nie dokonuje profilowania.